FAQ

På denna sida hittar du ett utdrag av de vanligaste frågeställningar som kommer upp i den dagliga kontakten med medlemarna.

 • Kan jag lita på att få samma båtplats varje år, då båtplatskontraktet numera är borttaget.
  Svar: Ja, det kan du. Det finns ett årsmötesbeslut 2015 på att man behåller sin gamla kontraktsplats även fortsättningsvis. Enda inskränkningen är att platsen disponeras endast när båtplatsavgiften är betald. Om byte av båtplats måste ske, kontaktas alltid berörd medlem och något byte av plats sker inte utan samtycke. Man ska samtidigt vara medveten om att båtarna efter hand bara blir bredare och tvingar styrelsen att anpassa platserna efter de båtar som finns registrerade i vår båtkö. Numera är det liten efterfrågan på smala platser och lediga sådana planeras om till bredare platser på olika bryggor. Ambitionen är att alla båtplatser ska vara uthyrda.
 • Vad gäller om någon båt blockerar min båt vid kommande sjösättning?
  Svar: För det första ska varje båt/vagga på land vara märkt med namn och telefonnummer, så att berörda båtägare kan ta kontakta och meddela varandra om planerade sjösättningstider mm. Den båtägare som efter 15 maj blockerar annan båts sjösättning flyttas på ägarens bekostnad. Grundprincipen är att medlemmarna själva ska kommunicera sina planer på sjösättning och om hinder uppstår så sker flytt av blockerande båt efter 15 maj på ägarens bekostnad. Vill du sjösätta tidigt bör du meddela detta redan vid upptagning för att ge Myggenäs Marin en möjlighet att planera lämplig placering av båten. Hjälp till att märka båt/vagga vid upptagning så underlättar det nödvändiga kontakter vid sjösättning.
 • Kan jag hyra ut min båtplats till min kompis ett par år men ändå behålla den?
  Svar: Det är bara föreningen som kan hyra ut båtplatser. Meddela styrelsen senast den 15 /3 så hyr vi ut platsen till någon som står i båtplatskön och du slipper att betala båtplatsavgiften. Din kompis kan hyra platser hos oss men han måste vara medlem och stå i båtplatskön. Läs mera.
 • Jag har sålt min båt kan den nye ägaren till båten överta platsen?
  Svar: Den nya båtägaren får ligga kvar på din plats resten av säsongen, men kan inte överta platsen. Läs mera.
 • Kan jag byta plats med någon annan i hamnen?
  Svar: Det går bra om två eller flera är överens om att byta platser med varandra. Det administrativa kring detta det kan vara att justera depositioner registrera om osv. Detta ordnar föreningen.
 • Hur länge måste man stå i kö för att få en båtplats?
  Svar: Det varierar ganska mycket men i allmänhet rör det sig om cirka tre år, något längre för stora platser och kortare för mindre. Något eller ett par år Innan man får en förstahandsplats brukar vi kunna erbjuda en andrahandsplats. Antalet platser är det samma hela tiden så lediga platser blir det bara när någon säger upp sin plats. Läs mera
 • Jag tror ingen vill stjäla min båt eller något i den måste jag ändå gå vakt?
  Svar: På ett årsmöte beslutades att medlemmar som har båtplats i hamnen solidariskt skulle delta i vaktverksamheten. För att detta ska fungera krävs att alla ställer upp. Läs mera.
 • Får jag någon kompensation för att föreningen använder min båtplats till gäster när jag är ut och seglar?
  Svar: När en båtplats är ledig kort eller lång tid ser hamnkaptenerna till att den lånas ut till gäster eller medlemmar. Avgifterna från denna verksamhet går in i förenings ekonomi och bidrar till att hålla medlemmarnas avgifter nere. Någon kompensation till enskild medlem förekommer inte. Läs mera.