Myggenäs Båtförening, bildad 2002, är en sammanslutning för båtlivs- och friluftsintresserade människor.

Båtföreningens syfte är att som ideell och allmännyttig förening främja båtliv genom att bl a driva en hamnverksamhet med ett antal bryggor och möjlighet till service.

Tyngdpunkten ska ligga på sjösäkerhet, god miljö och ett trevligt ställe att komma till.

Varje år har föreningen årsmöte och höstmöte då alla medlemmar är välkomna.

På våren arrangeras en arbetsdag då man städar, målar och gör andra underhållsarbeten. Arbetsdagen är frivillig och brukar avslutas med korvgrillning och lotteri.   

Medlemskap erhålles efter ansökan.

Mer detaljerad information finns i ”Stadgar” och ”Hamnordning”.