Ansökan om medlemskap & båtplatskö

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

Ett medlemskap i Myggenäs Båtförening innebär att du kan tilldelas en båtplats i hamnen och att du även ges möjlighet att förvara din båt på föreningens mark vintertid. Dock finns en begränsning vid båtlyft beroende på båtens vikt.  För nya medlemmar innebär medlemskapet ofta att anmäla sig till vår båtkö för att så småningom först tilldelas en andrahandsplats och därefter en förstahandsplats, som man sedan får behålla. Medlemskapet innebär att man också ska bidra med egna arbetsinsatser i form av arbetsdag, hamnvakt och vid behov bistå våra hamnkaptener. Läs också noga igenom villkoren för nyttjande av båtplatsbåtplats under rubriken Hamnen. Det är viktigt att påpeka att Båtföreningen inte är någon marina, där man enbart "förvarar" sin båt och betalar för service. Den ideella principen är något av klubbens kvalitativa förväntningar på sina medlemmar.

Det finns tre former av medlemskap:

  1. Enbart medlemskap utan önskemål om båtplats sommar- eller vintertid eller plats i båtkö
  2. Plats i båtkö och bryggplats och eventuellt senare vinterplats
  3. Enbart vintermedlem med möjlighet att få båtplats på land efter samråd med hamnkapten

Fyll i bifogad ansökan och ange vilket medlemskap du avser.

Föreningens administration bygger på att alla obligatoriska uppgifter ska fyllas i för att ansökan ska kunna godkännas. 

Avgiften för enbart medlemskap utan kö eller båtplats är f n 475 kr (fastställs av föreningens årsmöte). Medlemskap och båtkö kostar 575 kr. Betalning av båtplats + deposition betalas när medlemmen  tilldelas en båtplats.  För vinterplatser sker betalning på hösten i samband med upptagning. 

Fyll i ansökan om medlemskap. Om den även avser båtplats (sommar eller vinter) behandlas ansökan bara om begärda uppgifter om båten lämnas.

Betalning av medlemskap ska ske omgående (1 till 2 dagar) efter insänd ansökan med angivande av namn och födelsedata eller personnummer. Föreningens bankgiro är 5410 – 6695.

När medlemskapet är registrerat översändes inloggningsuppgifter till den nya medlemmen och eventuell plats i båtkön aktiveras.