Hamnordning för Almösunds småbåtshamn

Denna hamnordning gäller i tillämpliga delar alla, som nyttjar någon del av småbåtshamnens område.  Avgifter och taxor i hamnen fastställes årligen på föreningens årsmöte och anslås på föreningens anslagstavla

Hamnordningen är uppbyggd på följande rubriker:

§ 1     Båtägares/besökandes åtagande

§ 2     Särskilda regler för nyttjande av servicebrygga

§ 3     Särskilda regler för förtöjningsplats

§ 4     Båtföreningens åtagande

§ 5     Särskilda regler för vinteruppläggningsplats

§ 6     Dröjsmål med sjösättning eller upptagning

§ 7     Ansvar

§ 8     Övergiven och kvarlämnad egendom

§ 9     Avtalsbrott

§ 10    Uppsägning av avtal

De kompletta texterna finns som underrubriker till "Hamnordningen"