Styrelsen leder föreningens arbete. Nedan hittar du kontaktuppgifter till styrelsen.

Ordförande Johan Bräutigam

E-post: 031265642@telia.com Telefon: 0703-180049
Ansvar: Samverkan Myggenäs Marin, Tjörns kommun, avtal och båtplatskö.

Sekreterare Lars Afzelius

E-post: lars.afz@gmail.com Telefon: 031-24 80 34, 0705-20 74 35
Ansvar: Protokoll, medlemsinfo, hamntillsyn och allmän administration.

Kassör Anders Hansson

E-post: ekonomi@myggenasbatforening.se Telefon: 031-7606827
Ansvar: Kassör, budget, BAS-K och web.


Ledamot Rolf Kristiansson

E-post: marg.r.kristiansson@swipnet.se Telefon: 0304-661225, 0705-988373
Ansvar: Hamnkapten, hamn, säkerhet och gästhamnsverksamhet.

 

Ledamot Bengt Andersson

E-post: bengt.a.son1@gmail.com Telefon: 0707-56 02 50
Ansvar: Spolplatta, filter och provtagningar.

 

Ledamot Kent Persson

E-post: kent-persson@hotmail.se Telefon: 0304-661836, 0705-121924
Ansvar: Hamnkapten, hamn, säkerhet och gästhamnsverksamhet.

Ledamot Jan Andersson 

E-post: janne1953@live.se Telefon 0702-885186  
Ansvar: Hamnkapten, hamnsäkerhet och gästhamnsverksamhet

Ledamot Stefan Lindqvist

E-post: st-li@hotmail.com Telefon 0766-678309
Ansvar: Miljöansvarig i hamnen