Båtplatser

Hamnen har cirka 300 båtplatser. Platserna har olika bredd de minsta är 1,5 meter breda och sedan är platserna 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 och 4,5meter breda. I praktiken innebär detta att den största bredd på båt som hamnen kan ta emot är 4,2 meter.

Båtplatskö

Det finns ett stort behov av båtplatser längs västkusten. Det är därför ofta långa köer till fritidsbåtshamnarna. Priserna varierar kraftigt beroende på hur hamnarna drivs. Myggenäs Båtförenings hamn drivs av ideella krafter och genererar därför ingen vinst till någon ägare. Priserna, båtplatsavgiften, medlemsavgiften och depositionen, är alltså självkostnads-beräknade. Alla båtplatser har en deposition och en båtplatsavgift. En administrativ avgift tas ut för plats i kön.

Båtplatskön har idag cirka 65 personer i kö. Kön är endast till för medlemmarna, man måste alltså vara medlem i föreningen för att köa.

De som står främst i kön nu registrerade sig i januari 2012. Alltså i snitt en kötid på 4 år. Väntetiden är längst på platser med 3,5 – 4 meters bredd och kortast på mindre 3 – 1,5 meters bredd.

De som står i kö kan efter ett par år få ett erbjudande om en andrahandsplats och sedan en fast plats.

Hamnen byggs inte ut och det betyder att först efter att en medlem sagt upp sin plats får någon erbjudande om en plats. All tilldelning av platser sker ur kön. All andrahandsuthyrning av båtplats sker genom styrelsens försorg.

Andrahandsuthyrning kan normalt ske i två säsonger, därefter återgår båtplatsen till föreningen om inte särskilda skäl föreligger.

Vid utlåning av båt och båtplats för längre tid (några veckor upp till en månad) ska styrelsen alltid informeras i förväg.

Medlemsansökan och ansökan om båtplats görs här.

Tomma platser

En förutsättning för att kunna hålla nere priserna på båtplatserna är att alla platser utnyttjas fullt ut. Detta sker bl a genom att hamnkaptenerna känner till vilka platser som är tillfälligt lediga och genom systemet med röda och gröna skyltar.

Om Du inte vill utnyttja Din båtplats under en säsong finns möjlighet att låta föreningen hyra ut platsen i andra hand till en annan medlem. Du får då tillbaka båtplatsavgiften men inte kapitalkostnadsavgiften eller depositionen. Platsen behåller Du och kan ha den uthyrd i två säsonger. Kontakta styrelsen och anmäl om Din plats ska hyras ut för kommande säsong.

All uthyrning eller utlåning sker genom styrelsens försorg.

För att få tillbaka båtplatsavgiften ska platsen anmälas till uthyrning senast 15/3.