Gästande båtar

Gästplatsavgift: 

  • Båtar <12m = 230 kr/dygn                       
  • Båtar >12 m = 280 kr/dygn

I gästhamnsavgifter ingår vatten, toalett, dusch och el i mån av tillgång.

Gästande båtar kan ligga vid 

  • Yttersta bryggan - på lediga platser (grön skylt) efter anvisning av hamnkapten
  • Servicebryggan endast  efter anvisning av hamnkapten

Sök alltid upp hamnkapten för anvisning av gästplats.

  • Kent Persson, 0705-121924 
  • Rolf Kristiansson, 0705-988373
  • Kent Johansson, 0706-661159

Vår skyddande hamn erbjuder tillgång till båtservice, tillbehör, drivmedel, toatömning och stor livsmedelsbutik.

Betalautomat för gästande båtar.

Automaten tar Visa- och Mastercard kort. Det finns inga kontanter i automaten.

Kontroll av att avgiften betalats sker genom att vaktstyrkan börjar sitt vaktpass med en kontroll av att betalremsor sitter på gästande båtar. Även andra medlemmar kan vara uppmärksamma på om betalning har gjorts. Påpekande om betalning ska göras genom att man upplyser om var betalautomaten sitter. När man betalat får man en plastremsa som visar storlek på båt som man betalat för samt datum. Remsan sätts väl synlig på båten.

På kortkvittot finns förutom summan man betalat även kod för toaletten angivet.