Vakt och bevakning  2019

Föreningen organiserar  vakthållning och tillsyn i hamnen med syftet att försvåra för stölder och skadegörelser genom synlig närvaro och tillsyn av hela hamnområdet. Vaktinstruktioner mm och nödvändig utrustning finns i vaktstugan. Nyckel kan kvitteras ut hos någon av föreningens hamnkaptener.

Beslutet om tillsyn omfattar alla medlemmar med tilldelad båtplats, vilka ska genomföra ett bevakningspass under fastställd tidsperiod. Vid andrahandsuthyrning kan vaktpass genomföras av den som tillfälligt brukar båtplatsen. Båtägare med 1,5 m platser och de som är födda 1939 eller tidigare behöver inte medverka vid vakthållning. Även medlemmar utan sommarplats kan boka vaktpass.

 

Du kan Läsa mer om ”Villkor för tilldelad båtplats” och Bra att veta…” på hemsidan under rubrik Hamnen.

Vakthållningen utförs ALLTID av 2 personer. Den enskilde bokar själv sitt vaktpass och ansvarar vid eventuellt förhinder för att ersättare utses. Ersättare ska vara medlem i föreningen.  Numera finns möjlighet för medlem att boka ett vaktpass även för nära anhörig i vuxen ålder (> 18 år), så att man tillsammans kan genomföra ett nattpass. Medlemmen bokar då bägge vaktpassen för aktuellt datum med sitt namn.  Om två medlemmar ska gå vakt tillsammans måste bägge två boka var sitt pass.

 

Årsmötet har fastställt en avgift på 900 kr för den som inte  bokar sitt pass under bokningsperioden. Styrelsen lägger ut passet samt  meddelar den berörde tidpunkt för vakt.

Den som uteblir från sitt vaktpass faktureras enligt årsmötesbeslut en avgift på 1 500 kr.  Även den som bytt bort sin vakthållning till annan person, som inte dyker upp, får betala för den uteblivna vakthållningen. All fakturering av kostnader för utebliven vakt sker via föreningen.

Vaktpool

En frivillig vaktpool är organiserad för att hjälpa till att ta vaktpass i samråd med den medlem som har fått förhinder. Vaktpoolen har en gemensam e-postadress, som når alla i vaktpoolen: vaktpool@myggenasbatforening.se

 

Namn

Bostadsort

Mejladress

Mobilnr

Jan Pape

Göteborg

gofgof10@hotmail.com

0705-91 46 63

Kenneth Ekstrand

Bohus

nenneekstrand@hotmail.com

0766-14 62 36

Kjell Fröberg

Myggenäs

ruth.froberg@gmail.com

0705-97 75 86

Gunnar Adriansson

Borås

adriansson43@gmail.com

0707-15 89 76

 Per-Åke Lindström                                   

Ulricehamn   

piapelle@uvtcmail.se  

 0703-34 77 96

Bertil  Benneklint

Stora Höga

lssmeden49@hotmail.com

0707-15 26 02

Peter Gawell

Jörlanda

peter.gawell@bredband.net

0706-85 63 70

 

Kontakt tas direkt med någon i poolen. Någon garanti för att poolen kan tillmötesgå alla önskemål finns inte. Det kan också vara bra att under säsongen diskutera eventuella byten av vaktpass med sina båtgrannar på samma brygga . Uppstår problem med ett pass går det kanske att byta pass med någon vid samma brygga

Ersättning utgår med 1 000 kr till den ur vaktpoolen som genomför vaktpasset och betalas direkt av den som fått förhinder.

 

Övrigt

Samtliga som går hamnvakt ska ha tillgång till  vaktstugan.  Depositionsavgift för nyckel, som lämnas ut av hamnkaptenerna, är 100 kr.  Samma nyckel passar även till mastkran och miljöstation.

Stöldskyddsföreningen har många bra tips på hur man skyddar sin båt.
Klicka på länken Stöldskyddsföreningen

Styrelsen för Myggenäs Båtförening

Kontakt tas direkt med någon i poolen. Någon garanti för att poolen kan tillmötesgå alla önskemål finns inte. Ersättning utgår med 1 000 kr till den ur vaktpoolen som genomför vaktpasset och betalas direkt av den som fått förhinder.

Övrigt

Samtliga som går hamnvakt måste ha tillgång till vaktstugan.  Depositionsavgift för nyckel 100 kr. Nyckel till mastkran och miljöstation går även till vaktstugan. Stöldskyddsföreningen har många bra tips på hur man skyddar sin båt.

Klicka på länken Stöldskyddsföreningen

Styrelsen för Myggenäs Båtförening