Vakt och bevakning 2020

Föreningen organiserar vakthållning och tillsyn i hamnen med syftet att försvåra för stölder och skadegörelser genom synlig närvaro och tillsyn av hela hamnområdet. Vaktinstruktioner mm och nödvändig utrustning finns i vaktstugan. Nyckel kan kvitteras ut hos någon av föreningens hamnkaptener.

Beslutet om tillsyn omfattar alla medlemmar med tilldelad båtplats eller vinterplats på land, vilka ska genomföra ett bevakningspass under fastställd tidsperiod. Vid andrahandsuthyrning ska vaktpass genomföras av den som tillfälligt disponerar båtplatsen. Båtägare med 1,5 m platser och de som är födda 1940 eller tidigare behöver inte medverka vid vakthållning. Även medlemmar utan sommar- eller vinterplatsplats kan boka vaktpass.

Läs gärna mer om ”Villkor för tilldelad båtplats” och Bra att veta…” på hemsidan under rubrik Hamnen.

Vakthållningen utförs ALLTID av 2 personer. Den enskilde bokar själv sitt vaktpass och ansvarar vid eventuella förhinder för att ersättare utses. Ersättare ska vara medlem i föreningen.  Numera finns möjlighet för medlem att boka ett vaktpass även för nära anhörig i vuxen ålder (> 18 år), så att man tillsammans kan genomföra ett nattpass. Medlemmen bokar då bägge vaktpassen för aktuellt datum med sitt namn. Om två medlemmar vill vakta tillsammans och en av dem bokar bägge passen måste i kommentarsfältet anges den andres namn och medlemsnummer.  


Bokning av vaktpass

Bokningstider meddelas via information på hemsida och mejl.

Via nedan angiven länk på startsidan loggar du in genom att fylla i dina inloggningsuppgifter. Du kan välja att logga in med mejladress eller tillsänt användarnamn. Om lösenordet har glömts bort följer Du anvisningarna på inloggningssidan. Du kan efter inloggning själv ändra lösenord under rubriken ”Min sida”.  Det är viktigt att du använder den mejladress som du meddelat föreningen.   

För inloggning, klicka på länken Log in Svenska Båtunionen på hemsidans startsida.

Vid bokning av pass klicka på ”Boka pass”.  Under rubriken ”Visa schema” klickar du på pilen till höger i det blå fältet, väljer schema och datum och markerar på den gröna plussymbolen den dag du avser att genomföra ditt vaktpass.

Det finns fem - sex perioder att välja på och varje period kan omfatta mer än en månad.  

Påminnelse om vaktpass skickas ut via mejl och SMS några dagar före bokat pass.

Ändringar kan göras under den tid som bokningen är öppen.

Har du skaffat ny mailadress eller saknar inloggningsuppgifter tas mejlkontakt med tillsyn@myggenasbatforening.se.

Årsmötet har fastställt en avgift på 900 kr för den som inte bokar sitt pass under bokningsperioden.  Avgiften faktureras samtidigt som styrelsen lägger ut passet och meddelar den berörde tidpunkt för vakt.

Den som uteblir från sitt vaktpass faktureras enligt årsmötesbeslut en avgift på 1 500 kr.  Även den som bytt bort sin vakthållning till annan person, som inte dyker upp, får betala för den uteblivna vakthållningen. All fakturering av kostnader för utebliven vakt sker via föreningen.


Vaktpool

En frivillig vaktpool är organiserad för att hjälpa till att ta vaktpass i samråd med den medlem som har fått förhinder. Vaktpoolen har en gemensam e-postadress, som når alla i vaktpoolen: vaktpool@myggenasbatforening.se

2020 års vaktpool presenteras på denna sida i slutet av mars.  

Kontakt tas direkt med någon i poolen. Någon garanti för att poolen kan tillmötesgå alla önskemål finns inte. Det kan också vara bra att under säsongen diskutera eventuella byten av vaktpass med sina båtgrannar på samma brygga. Uppstår problem med ett pass går det kanske att byta pass med någon vid samma brygga

Ersättning utgår med 1 000 kr till den ur vaktpoolen som genomför vaktpasset och betalas direkt av den som fått förhinder.


Övrigt

Samtliga som går hamnvakt måste ha tillgång till vaktstugan.  Depositionsavgift för nyckel 100 kr.  Nyckel till vaktstugan går även till mastkran och miljöstation.  

Stöldskyddsföreningen har många bra tips på hur man skyddar sin båt.
Klicka på länken Stöldskyddsföreningen

 

Styrelsen för Myggenäs Båtförening