Vakt och bevakning 2019

Föreningen organiserar vakthållning och tillsyn i hamnen med syftet att försvåra för stölder och skadegörelser genom synlig närvaro och tillsyn av hela hamnområdet. Vaktinstruktioner mm och nödvändig utrustning finns i vaktstugan. Nyckel kan kvitteras ut hos någon av föreningens hamnkaptener. Beslutet om tillsyn omfattar alla medlemmar med tilldelad båtplats, vilka ska genomföra ett bevakningspass under fastställd tidsperiod. Vid andrahandsuthyrning kan vaktpass genomföras av den som tillfälligt brukar båtplatsen. Båtägare med 1,5 m platser och de som är födda 1939 eller tidigare behöver inte medverka vid vakthållning. Även medlemmar utan sommarplats kan boka vaktpass.

Du kan Läsa mer om ”Villkor för tilldelad båtplats” och Bra att veta…” på hemsidan under rubrik Hamnen. Vakthållningen utförs ALLTID av 2 personer. Den enskilde bokar själv sitt vaktpass och ansvarar vid eventuella förhinder för att ersättare utses. Ersättare ska vara medlem i föreningen. Numera finns möjlighet för medlem att boka ett vaktpass även för nära anhörig i vuxen ålder (> 18 år), så att man tillsammans kan genomföra ett nattpass. Medlemmen bokar då bägge vaktpassen för aktuellt datum med sitt namn.

Bokning av vaktpass

Bokningstider meddelas via information på hemsida och mejl. Via nedan angiven länk loggar du in genom att fylla i dina inloggningsuppgifter. Du kan välja att logga in med mejladress eller tillsänt användarnamn. Om lösenordet har glömts bort följer Du anvisningarna på inloggningssidan. Du kan efter inloggning själv ändra lösenord under rubriken ”Min sida”.

För inloggning, se länken Log in Svenska Båtunionen på hemsidans startsida.

Vid bokning klicka på ”Boka pass”. Under rubriken ”Visa schema” klickar du på pilen till höger i det blå fältet, väljer schema och datum och markerar på den gröna plussymbolen den dag du avser att genomföra ditt vaktpass. Det finns fem perioder att välja på och varje period kan omfatta mer än en månad. Påminnelse om vaktpass skickas ut via mejl och SMS några dagar före bokat pass. Ändringar kan göras under den tid som bokningen är öppen. Har du skaffat ny mailadress eller saknar inloggningsuppgifter tas mejlkontakt med tillsyn@myggenasbatforening.se.

Årsmötet har fastställt en avgift på 900 kr för den som inte bokar sitt pass under bokningsperioden. Avgiften faktureras samtidigt som styrelsen lägger ut passet och meddelar den berörde tidpunkt för vakt. Den som uteblir från sitt vaktpass faktureras enligt årsmötesbeslut en avgift på 1 500 kr. Även den som bytt bort sin vakthållning till annan person, som inte dyker upp, får betala för den uteblivna vakthållningen. All fakturering av kostnader för utebliven vakt sker via föreningen.

Vaktpool

En frivillig vaktpool är organiserad för att hjälpa till att ta vaktpass i samråd med den medlem som har fått förhinder. Vaktpoolen har en gemensam e-postadress, som når alla i vaktpoolen: vaktpool@myggenasbatforening.se

2018 års vaktpool. 2019 års vaktpool presenteras i slutet av mars.

Namn Bostadsort Mejladress Mobilnummer
Jan Pape  Göteborg gofgof10@hotmail.com 0705-91 46 63
Ulf Bäcklund Göteborg  005ulfbac@gmail.com 0708-97 14 00
Roger Eliasson Stenungsund  eliasson.roger@telia.com 0709-31 97 89 
Kenneth Ekstrand Bohus nenneekstrand@hotmail.com 0706-53 61 08
Claes Jansson Myggenäs  claes.jansson@uhb.goteborg.se 0706-53 61 08 
Kjell Fröberg  Myggenäs  ruth.froberg@gmail.com 0705-97 75 86
Gunnar Adriansson  Borås adriansson43@gmail.com 0707-15 89 76 


Kontakt tas direkt med någon i poolen. Någon garanti för att poolen kan tillmötesgå alla önskemål finns inte. Det kan också vara bra att under säsongen diskutera eventuella byten av vaktpass med sina båtgrannar på samma brygga . Uppstår sedan problem med ett pass går det kanske att byta pass med någon vid samma brygga Ersättning utgår med 1 000 kr till den ur vaktpoolen som genomför vaktpasset och betalas direkt av den som fått förhinder.

Övrigt

Samtliga som går hamnvakt måste ha tillgång till vaktstugan. Depositionsavgift för nyckel 100 kr. Nyckel till mastkran och miljöstation går även till vaktstugan.

Stöldskyddsföreningen har många bra tips på hur man skyddar sin båt. Klicka på länken Stöldskyddsföreningen

Styrelsen för Myggenäs Båtförening

Kontakt tas direkt med någon i poolen. Någon garanti för att poolen kan tillmötesgå alla önskemål finns inte. Ersättning utgår med 1 000 kr till den ur vaktpoolen som genomför vaktpasset och betalas direkt av den som fått förhinder.

Övrigt

Samtliga som går hamnvakt måste ha tillgång till vaktstugan.  Depositionsavgift för nyckel 100 kr. Nyckel till mastkran och miljöstation går även till vaktstugan. Stöldskyddsföreningen har många bra tips på hur man skyddar sin båt.

Klicka på länken Stöldskyddsföreningen

Styrelsen för Myggenäs Båtförening