Myggenäs Båtförening arrenderar större delen av hamnplanen för i första hand vinteruppställning av medlemmarnas båtar.

På sommaren är den asfalterade planen reserverad för parkeringsplats för allmänheten. Beställning av plats och lyft måste göras i god tid. De som redan står på hamnplanen anmäler redan vid sjösättningen på våren önskemål om plats kommande vinter.

Sjösättning och upptagning av båtar sköts av Myggenäs Marin AB men faktureras av föreningen. I samband med upptagning bottentvättas alla båtar över spolplattan. Här renas spolvattnet från bottenfärger och andra kemikalier.

Båtarna ställs i båtvaggor som ska vara i sådant skick att båten tryggt och säkert kan stå vintern igenom även om det blåser hårt. Myggenäs Marin avgör om vaggan är i tillräckligt bra skick för att kunna användas. Vaggorna ska vara möjliga att hantera av två man. Det ska inte behövas truck eller dragbil för att flytta vaggan.

Succesiv övergång till stöttor från vaggor

Föreningen har påbörjat ett arbete med att underlätta hanteringen av båtar för vinterförvaring i vår hamn. På sikt ska all vinterförvaring ske med stöttor,vilket ger en mer rationell och därmed kostnadseffektiv hantering och kan frigöra ytterligare parkeringsytor under sommaren.

Från och med hösten 2014 är det för nytillkomna båtar för vinterförvaring endast tillåtet att använda stöttor för uppställning på grus- eller asfaltsplan.

Det gäller även för nuvarande medlemmar som byter båt, som ska vinterförvaras i vår hamn.

Vaggorna ska ha tydlig märkning med ägarens namn och telefonnummer. Efter sjösättning ansvarar båtägaren för att platsen blir städad och att färgburkar och pallvirke tagits bort. Endast Myggenäs Marin utför lyften av båtarna och har rätt att använda förenings sjösättningsramp

Årsmötet har beslutat att enbart medlemmar får förvara sin båtar på föreningens mark.

Viktigt!

För användarinstruktioner av stöttor klicka här.