Tack för 2019 - vi ses i hamnen till våren!

  • Hamnkommittén och medhjälpare  slutför gjutningsarbete på sjösättningsrampen
  • Bron är klar - nu kan våren komma
  • Arbetet med att bygga om gångbron är i full gång.
  • Läget 6/1 2019
  • Kvällssol
  • Vår anläggning för att tömma din septiktank är nu redo
  • Betalautomat för gästande båtar

Viktig information vid vinterförvaring på land

Alla båtar på land ska ha en märkbricka, som talar om vem som äger båten. Viktig information om detta i bifogade dokument:

Information om vinterplats på land 2020 / 2021

Nu kan du boka höstens båtupptagning via länken

Bokning upptagning

till Myggenäs Marins hemsida. Eventuella priser på Myggenäs Marins hemsida berör inte våra medlemmar. Avgifterna för våra medlemmar fastställs på föreningens årsmöte.

Notera att endast medlemmar i föreningen kan boka ett båtlyft. Myggenäs Marin lyfter bara medlemsbåtar, där ägaren kan uppvisa en märkbricka. Icke medlemmar måste först ansöka om medlemskap och därefter hämta en märkbricka enligt information i angivet dokument ovan.

Senaste uppdateringar av hemsidan:

Välkommen att tömma din toatank

Gästhamnen öppnar 1 juli

Fr o m 1 juli kommer mastkransbryggan att vara tillgänglig för våra gästbåtar. Det innebär att möjlighetenatt använda mastkranen för påmastning blir begränsad.

"Annorlunda båtar jag mött"

Dela gärna med dig av just din bild på ett knasigt flytetyg som du har passerat på de sju haven. Maila bilden till ordförande Johan Bräutigam på 031265642@telia.com

Erbjudanden för båtklubbens medlemmar: