Välkommen till
Myggenäs Båtförening

En levande hamnverksamhet 

2002 erbjöd Tjörns kommun möjligheten att som båtförening arrendera den kommunala fritidsbåtshamnen i Almösund. 

Det blev startskottet för bildandet av Myggenäs Båtförening, varpå arbetet med att bygga upp en aktiv och fullt fungerande båthamn påbörjades.

Håll dig uppdaterad

För att göra det enkelt att hitta information om verksamheten i hamnen uppdateras hemsidan regelbundet, både med senaste nytt och genom länkar som leder dig till mer informstion. Håll dig uppdaterad och hjälp oss gärna att sprida informationen till dina båtgrannar och övriga medlemmar.

Väl mött! 

- SENASTE NYTT -


Föreningens syfte och mål

Myggenäs Båtförening har som mål att, genom ett arrendeavtal med Tjörns kommun, bygga upp och tillhandahålla en välskött hamnanläggning. Detta inkluderar uppställningsplatser för medlemmarnas båtar såväl sommar som vintertid. 

Myggenäs Båtförening sköts med hjälp av engagerade medlemmar och ett stort personligt ansvar. Föreningen agerar även kontaktorgan i samarbete med flertalet lokala myndigheter och organisationer.