Välkommen till
Myggenäs Båtförening

En levande hamnverksamhet 

2002 erbjöd Tjörns kommun möjligheten att som båtförening arrendera den kommunala fritidsbåtshamnen i Almösund. Därmed bildades Myggenäs Båtförening och arbetet med att bygga upp en aktiv och fullt fungerande båthamn startade.

Håll dig uppdaterad 

För att göra det enkelt att hitta information om verksamheten i hamnen uppdateras hemsidan regelbundet, både med senaste nytt och genom länkar som leder dig till mer informstion. Håll dig uppdaterad och hjälp oss gärna att sprida informationen till dina båtgrannar och övriga medlemmar.

Väl mött! 
Styrelsen i Myggenäs Båtförening.

Senaste nytt! 


Föreningens syfte och mål

Föreningen har som mål att, genom sitt arrendeavtal med Tjörns kommun, tillhandahålla en välskött hamnanläggning som inkluderar uppställningsplatser för medlemmarnas båtar vintertid. Föreningen sköts med hjälp av engagerade medlemmar som tar ett stort personligt ansvar. Vi är även kontaktorgan i samarbete med lokala myndigheter och organisationer.