Välkommen till
Myggenäs Båtförening

En levande hamnverksamhet 

2002 erbjöd Tjörns kommun möjligheten att som båtförening arrendera den kommunala fritidsbåtshamnen i Almösund. Därmed bildades Myggenäs Båtförening och arbetet med att bygga upp en aktiv och fullt fungerande båthamn startade.

Senaste nytt! 

Föreningens syfte och mål

Vårt syfte är att i egenskap ideell och allmännyttig förening främja båtlivet, verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap. Därutöver ska vi också vara kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.
Föreningen har genom sitt arrendeavtal som mål att tillhandahålla en välskött hamnanläggning inklusive vinteruppställningsplatser för medlemmarnas båtar. Det möjliggörs genom väl förankrade riktlinjer och ett personligt ansvarstagande. 

Håll dig uppdaterad 

För att göra det enkelt att hitta information om verksamheten i hamnen uppdateras hemsidan regelbundet med senaste nytt. Håll dig uppdaterad och hjälp oss gärna att sprida informationen till dina båtgrannar och övriga medlemmar.

Tack på förhand och väl mött! 

Styrelsen i Myggenäs Båtförening