Välkommen till
Myggenäs Båtförening

En levande hamnverksamhet 

Startskottet för Myggenäs Båtförening gick 2002, efter det att Tjörns kommun gått ut med ett erbjudande som innebar en möjlighet att, som båtförening, arrendera den kommunala fritidsbåtshamnen i Almösund. Strax därefter började arbetet med att bygga upp den aktiva och fullt fungerande båthamn som finns här än idag.

Håll dig uppdaterad

För att göra det enkelt att hitta information om verksamheten i hamnen uppdateras hemsidan regelbundet, både med senaste nytt och genom länkar som leder dig till mer informstion. Håll dig uppdaterad och hjälp oss gärna att sprida informationen till dina båtgrannar och övriga medlemmar.

Väl mött! 
 

- SENASTE NYTT -


Föreningens syfte och mål

Myggenäs Båtförening har som mål att, genom ett arrendeavtal med Tjörns kommun, bygga upp och tillhandahålla en välskött hamnanläggning. Detta inkluderar uppställningsplatser för medlemmarnas båtar såväl sommar som vintertid. 

Myggenäs Båtförening sköts med hjälp av engagerade medlemmar och ett stort personligt ansvar. Föreningen agerar även kontaktorgan i samarbete med flertalet lokala myndigheter och organisationer.