Välkommen till Myggenäs Båtförening!

Vad roligt att du har hittat hit!

Myggenäs Båtförening bildades 2002 som en sammanslutning för båtlivs- och friluftsintresserade människor. Föreningens syfte är att som ideell och allmännyttig förening främja båtliv, bland annat genom att erbjuda en levande hamnverksamhet med välskötta bryggor, goda servicemöjligheter, egen tankstation och ramp för i- och urtagning av båt. 

Tyngdpunkten ligger på sjösäkerhet, god miljö och trivsel vilket inte minst manifesteras genom gemensamma årsmöten och arbetsdagar. Detta är dock en verksamhet som bygger helt på ideella grunder, vilket innebär att arbetsdagar och dylik arrangemang är frivilliga aktiviteter. Trots det brukar uppslutningen vara god och vi kan stoltsera med medlemmar som känner ett stort engagemang och egensansvar.     

Väl mött!

Styrelsen för Myggenäs Båtförening

Just nu!

Just nu genomgår föreningens hemsida ett rejält ansiktslyft och vi ber om överseende med eventuella störningar under arbetets gång. Observera att detta inte påverkar möjligheten att ansöka om medlemskap!

Medlemsansökan sker via den här länken