Välkommen till
Myggenäs Båtförening

En levande hamnverksamhet 

Myggenäs Båtförening bildades 2002. Det skedde i samband med att Tjörns kommun erbjöd en möjlighet att, som båtförening, arrendera den kommunala fritidsbåtshamnen i Almösund.

Vårt syfte som ideell och allmännyttig förening är att erbjuda en levande hamnverksamhet sommar som vinter. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla välskötta bryggor, goda servicemöjligheter, tillgång till tankstation samt ramp för isättning/upptagning av båt. 

God miljö och trivsel 

Tyngdpunkten ligger på hamnverksamheten, med fokus på god miljö och trivsel. Något som möjliggörs genom att föreningens medlemmar medverkar och bidrar i samband med gemensamma aktiviteter.

Väl mött! 

Styrelsen för Myggenäs Båtförening

Senaste nytt! 

Årsmöte 9 mars kl. 19.00.
(kallelse skickas fyra veckor innan)


Håll dig uppdaterad 

Då hemsidan uppdateras regelbundet med aktuellt information ser vi gärna att du tar för vana att hålla dig uppdaterad genom att kika in här då och då. Väl mött även vid gemensamma årsmöten och städdagar. 

Myggenäs Båtförening är medlem i Västkustens Båtförbund och Svenska Båtunionen.