Hamnvakt och bevakning

Sedan 2013 organiserar Myggenäs Båtförening vakthållning och tillsyn av hamnområdet dygnet runt. Något som görs i syfte att försvåra stölder och skadegörelse. Föreningen deltar också i polisens båtsamverkan för att förhindra båtrelaterade stölder samt följer Stöldskyddsföreningen råd om hur man skyddar sin båt på bästa sätt.

Vakthållning 

Vakthållningen är en obligatorisk del som gäller alla medlemmar med tilldelad bryggplats eller vinterplats på land. Vaktpasset genomförs minst en gång per år och sker nattetid. 

För dig som hyr ut i andra hand 

Vaktpasset ska genomföras av den som tillfälligt disponerar båtplatsen. 

Medlemmar över 80 år 

Från det år du fyller 80 år är du befriad från obligatorisk vakthållning.

Rutiner för vakthållning

Vakthållning utförs alltid av 2 personer. Varje enskild medlem bokar själv sitt vaktpass och ansvarar för att ersättare utses vid eventuellt förhinder (ersättaren ska vara medlem i föreningen).

Det är möjligt för medlem att boka ett vaktpass för nära anhörig i vuxen ålder (> 18 år) för att tillsammans genomföra passet. I det fallet bokas båda passen i medlemmens namn för aktuellt datum. Det går också bra att två medlemmar bokar in sig på samma datum för att vakta ihop. Bådas namn och medlemsnummer ska anges.  

Instruktioner och nyckel

Vaktinstruktioner och nödvändig utrustning finns i vaktstugan som ligger intill gångbron. Nyckel till vaktstugan kvitteras ut hos någon av våra tre hamnkaptener (depositionsavgift 100 kronor). Observera att nyckeln även går till miljöstationen och mastkranen.  


Boka vaktpass 

Bokningstider meddelas under januari månad, både via e-post och via hemsidan. Bokning görs genom inloggning via föreningens hemsida. 

Normalt finns det mellan 5 och 7 perioder att välja på, varje period omfattar en eller flera månader.

Påminnelse om vaktpass skickas ut via e-post och SMS ett par dagar i förväg. Ändringar kan göras under den tid som bokningen är öppen.

Om du byter mailadress eller saknar inloggningsuppgifter, kontakta styrelsen.

Uteblivet vaktpass

Årsmötet har fastställt en avgift på 900 kronor för den som inte bokar sitt pass under aktuell bokningsperiod. Avgiften faktureras samtidigt som styrelsen lägger ut passet och meddelar den berörde tidpunkt för vakt.

Den som uteblir från sitt vaktpass faktureras enligt årsmötesbeslut en avgift på 1 500 kronor. Även den som byter bort sin vakthållning till annan person, som inte dyker upp, får betala för den uteblivna vakthållningen. 

All fakturering av kostnader för utebliven vakt sker via föreningen.

Vaktpool 2021

En frivillig vaktpool är organiserad för att hjälpa till att ta vaktpass i samråd med den medlem som har fått förhinder. Observera att vaktpoolen har en gemensam e-postadress som når samtliga i poolen.

Skicka e-post till vaktpoolen

Vid förhinder eller byte av tid

Kontakt tas direkt med någon i poolen. Någon garanti för att poolen kan tillmötesgå alla önskemål finns inte. Det är därför bra att bygga upp ett nätverk och diskutera eventuella byten av vaktpass med sina båtgrannar.

Om vaktpoolen utnyttjas utgår en ersättning med 1000 kronor till den ur vaktpoolen som genomför vaktpasset. Betalning sker direkt och görs av den medlem som fått förhinder.

Vaktpool 2021

Jan Pape, Göteborg

E-postadress / Mobil: 0705-91 46 63


Kenneth Ekstrand, Bohus

E-postadress / Mobil: 0766-14 62 36


Peik Håkansson, Göteborg

E-postadress / Mobil: 0760-17 61 18


Erland Lindgren, Höviksnäs

E-postadress / Mobil: 0760-58 33 32