Hamnvakt och bevakning

Här hittar du information om hur du som medlem bokar vaktpass samt vilka rutiner som gäller inför och under ditt pass.

Vakthållning 

Sedan 2013 organiserar Myggenäs Båtförening vakthållning och tillsyn av hamnområdet dygnet runt. Något som görs i syfte att försvåra stölder och skadegörelse. 

Vakthållningen är en obligatorisk del som gäller alla medlemmar med tilldelad bryggplats eller vinterplats på land. Vaktpasset genomförs minst en gång per år och sker nattetid. 

Föreningen deltar också i polisens båtsamverkan för att förhindra båtrelaterade stölder. Vi följer även Stöldskyddsföreningen råd om hur man skyddar sin båt på bästa sätt. 

Rutiner för vakthållning

Vakthållning utförs alltid av 2 personer. Varje enskild medlem bokar själv sitt vaktpass och ansvarar för att ersättare utses vid eventuellt förhinder (ersättaren ska vara medlem i föreningen).

För dig som hyr ut i andra hand 

Vaktpasset ska genomföras av den som tillfälligt disponerar båtplatsen. 

Medlemmar över 80 år 

Från det år du fyller 80 år är du befriad från obligatorisk vakthållning.

Boka pass åt annan medlem

Det är möjligt för medlem att boka ett vaktpass för nära anhörig i vuxen ålder (> 18 år) för att tillsammans genomföra passet. I det fallet bokas båda passen i medlemmens namn för aktuellt datum. 

Boka pass tillsammans med annan medlem

Det går också bra att två medlemmar bokar in sig på samma datum för att vakta ihop. I detta fall ska bådas namn och medlemsnummer ska anges.  

Obs! Ta gärna kontakt med den medlem du ska genomföra vaktpasset med ett par dagar i förväg för att förvissa dig om att allt är okej.

Instruktioner och nyckel

Vaktinstruktioner och nödvändig utrustning finns i vaktstugan som ligger intill gångbron. 

Nyckel till vaktstugan kvitteras ut hos någon av våra hamnkaptener, mot en depositionsavgift på 100 kronor. Obs! Denna nyckel går även till miljöstationen och mastkranen. 

Boka vaktpass 

Bokningstider meddelas under januari månad via e-post och på hemsidan. Bokning görs genom inloggning via föreningens hemsida. 

Normalt finns det mellan 5 och 7 perioder att välja på, varje period omfattar en eller flera månader.

Påminnelse om vaktpass skickas ut via e-post och SMS ett par dagar i förväg. Ändringar kan göras under den tid som bokningen är öppen.

Vid byte av mailadress eller avsaknad av inloggningsuppgifter, vänligen kontakta styrelsen.

Uteblivet vaktpass

Årsmötet har fastställt en avgift på 900 kronor för den som inte bokar sitt pass under aktuell bokningsperiod. Avgiften faktureras samtidigt som styrelsen lägger ut passet och meddelar den berörde tidpunkt för vakt.

Den som uteblir från sitt vaktpass faktureras enligt årsmötesbeslut en avgift på 1 500 kronor. Även den som byter bort sin vakthållning till annan person, som inte dyker upp, får betala för den uteblivna vakthållningen. 

All fakturering av kostnader för utebliven vakt sker via föreningen.

Vaktpool 2022

Det finns en frivillig vaktpool vars syfte är att hjälpa till med vaktpass om ordinarie medlem får förhinder.

Samtliga personer i vaktpoolen nås via en gemensam e-post via den här länken. För mer information och kontaktuppgifter till respektive medlem i poolen, klicka på länken nedan.

Vid förhinder eller byte av tid

Kontakt tas direkt med någon av personerna som ingår i vaktpoolen. Någon garanti för att poolen kan tillmötesgå alla önskemål finns inte, varför det kan vara bra att bygga upp ett nätverk och diskutera eventuella byten av vaktpass med sina båtgrannar.

Vid nyttjande av vaktpoolen utgår en ersättning med 1000 kronor till den person som genomför vaktpasset. Betalning ska ske per omgående och av den medlem som fått förhinder.