Vinterförvaring, sjösättning och miljö

På den här sidan hittar du information om rutiner för vinterförvaring på land och i sjön samt praktisk information som rör upptagning och sjösättning. 


Vinterförvaring på land

Myggenäs Båtförening arrenderar större delen av hamnplanen för att i första hand erbjuda vinteruppställning av medlemmars båtar. 

För närvarande erbjuds 125 vinterplatser på land. Bokning av vinterplats på land sker genom inloggning i BAS och därefter i funktionen ”Schema” boka en plats.

Praxis vid förvaring på land

På sommaren är den asfalterade planen reserverad för bilparkering för allmänheten. Därmed får inga båtar vara uppställda på asfaltsplanen mellan 1/6 - 31/8.

Samtliga båtar på land ska vara märkta med en märkbricka och tillskrivet telefonnummer. Brickan ska vara lätt att hitta för den som behöver komma i kontakt med båtens ägare. 

Vid uppställning på land ska båtens akterstege vara låst och i uppfällt läge samt lös stege vid stöttor och vagga fastlåst i syfte att minska risk för inbrott.

Uppställning på grusplan

Vid uppställning på grus- eller asfaltsplan är det endast tillåtet att använda stöttor. Detta gäller vid vinterförvaring av nytillkomna båtar samt för medlemmar som byter båt och vinterförvarar den i föreningens hamn. Målet är att all typ av vinterförvaring på sikt ska ske med stöttor för att ge en mer kostnadseffektiv hantering.

Master får inte sitta kvar på båten vintertid. Bestämmelser om vinterförvaring av master är anslagna på föreningens mastställ.

Praxis vid nyttjande av vagga

De medlemmar som fortfarande använder vaggor för förvaring av båtar på land ska försäkra sig om att vaggan är i sådant skick att båten står tryggt och säkert även vid hårda vindar. Vaggan ska kunna hanteras av två personer och utan truck eller dragbil. Dessutom ska den vara märkt med ägarens namn och telefonnummer. 

Observera att styrelsen kan döma ut en vagga om risk för skada anses föreligger.


Vinterförvaring i sjön

Båt kan vinterförvaras på anvisad plats i sjön vilket sker efter anmälan till hamnkapten. Vinterplats i sjön är avgiftsbelagd.

Observera att el och vatten är avstängt i hamnen under vintertid.

Sjösättning och upptagning

Sjösättning och upptagning av båtar bokas via Myggenäs Marin AB. Betalning av lyft/sjösättning och högtryggstvätt på hösten sker per omgående i butiken som ligger i anslutning till hamnen. 

Fakturering för markhyra och miljöavgift sköts av Myggenäs Båtföreningen och omfattar samtliga av föreningens medlemmar.

Praxis vid sjösättning 

Båt som blockerar en annan båt vars ägare avser sjösätta 15 maj eller senare måste flyttas på ägarens bekostnad. Observera att bokning av lyft och sjösättning görs via Myggenäs Marin och att du behöver vara ute i god tid.

Efter sjösättning

Båtägaren ansvarar för att platsen omgående städas efter sjösättning. Färgburkar, pallvirke och annat material som inte ska sparas slängs på avsedd plats. Pallvirke som ska sparas förpackas och märks upp med uppgifter om ägare och telefonnummer.

Praxis vid upptagning

Vid upptagning har båtägaren ansvar för att tilldelad märkbricka omgående fästs på båten för att kunna identifiera och vid behov kontakta ägaren.

Tvättning av båt

Av miljöskäl får endast av Kemikalieinspektionen godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar användas inom föreningens område. Kommunen har också beslutat att alla båtar som lyfts i hamnen ska bottentvättas över en spolplatta i syfte att rena spolvattnet från bottenfärger och andra kemikalier. 

Det övergripande miljöarbetet

Det är viktigt att du som medlem läser igenom och håller dig uppdaterad om våra gemensamma miljöregler. Klicka på länkarna nedan för mer detaljerad information om det övergripande miljöarbetet i hamnen.

Praxis vid miljöolycka på land

Spill absorberas med hjälp av absorptionsmaterial som finns i miljöstationen. Detta samlas sedan upp och hanteras som miljöfarligt avfall. 

Vid större utsläpp kontaktas Räddningstjänsten.

Praxis vid miljöolycka i sjön 

Spill tas upp med hjälp av oljelänsor som finns vid drivmedelsstationen för att förhindra spridning av utsläpp. Använda oljelänsor hanteras som miljöfarligt avfall.

Vid uppsugning av spill från vattenytan kontaktas Räddningstjänsten.