Protokoll och stadgar

I föreningens stadgar finns allmännyttig information för dig som är medlem. Dessutom kan du ta del av protokoll från våra gemensamma års- och höstmöten som bland annat innehåller beslut om avgifter, arbetsdagar, miljöarbete mm.