Protokoll och stadgar

I föreningens stadgar kan du ta del av allmännyttig information som är av intresse för dig som redan är, eller funderar på att bli, medlem.

Bifogade protokoll har förts i samband med gemensamma möten då vi bland annat diskuterar, röstar och fattar beslut i frågor som rör gemensamma avgifter, arbetsdagar, miljöfrågor med mera.