Medlemskap

Här finns samlad information om våra olika medlemskap samt vad ett medlemskap i Myggenäs Båtförening innebär. Du hittar även information om ansöknings- och betalrutiner som ska följas i samband med ansökan om medlemskap. 

Medlemskap i Myggenäs Båtförening

Myggenäs Båtförening är inte en hamnanläggning där du enbart förvarar båten och betalar för service. Verksamheten bygger på ideell handlingskraft och medlemsengagemang, vilket betyder att du som är/blir medlem omfattas av såväl rättigheter som skyldigheter.

Ett medlemskap hos oss innebär bland annat en skyldighet att genomföra ett vaktpass per säsong. Passet utförs under en natt och inom ramen för föreningens brottsförebyggande arbete. Du förväntas även delta i gemensamma städdagar och liknande aktiviteter. 

Ett medlemskap innebär också att du kan tilldelas en båtplats i hamnen, vilket oftast sker i form av en andrahandsplats. Vidare får du möjlighet att förvara din båt på föreningens mark vintertid.

Våra olika medlemskap

Medlemskap 1

Enbart medlemskap utan båtplats/plats i båtkö.

Pris: 475 kronor/år.

Medlemskap 2

Medlemskap och plats i båtkö och bryggplats, med möjlighet till eventuell vinterplats.

Pris: 575 kronor/år.

Medlemskap 3

Vintermedlemskap med möjlighet till båtplats på land (sker i samråd med hamnkapten).

Pris: 475 kronor/år.

Ansökan  om medlemskap

Hanteringen av en ansökan bygger på att alla obligatoriska uppgifter är korrekt ifyllda för att ansökan ska kunna godkännas.
Observera att medlemskapet ska betalas innan vi kan behandla din ansökan.

Fyll i ansökningsformuläret enligt anvisning. Kontrollera alla uppgifter innan du skickar in din ansökan. Din ansökan behandlas så snart medlemskapet är registrerat.

Betalningsvillkor

Betalning görs till bankgironummer: 5410 - 6695. 
Kom ihåg att uppge namn och personnummer i samband med betalning!

Så snart ditt medlemskap har registrerats skickas dina inloggningsuppgifter. Eventuell båtplatskö aktiveras efter registrering (för den som ansökt om det). 

Medlemskapet betalas senast 1 - 2 bankdagar efter det att ansökan skickats. Betalning av båtplats + deposition sker samband med tilldelning av båtplats, medan betalning av vinterplats sker i samband med upptagning på hösten. 

Ansökningsformulär