Medlemskap

Under den här rubriken har vi samlat information om våra olika medlemskap och vad ett medlemskap i innebär. 

Här finns även information om ansöknings- och betalrutiner som ska följas i samband med ansökan om medlemskap.

Medlemskap i Myggenäs Båtförening

Myggenäs Båtförening är inte en hamnanläggning där du enbart förvarar båten och betalar för service. Verksamheten bygger på ideell handlingskraft och ett stort medlemsengagemang, vilket betyder att du som är/blir medlem omfattas av både rättigheter och skyldigheter.

Gemensamma aktiviteter 

Ett medlemskap innebär bland annat en skyldighet att genomföra ett vaktpass per säsong. Passet utförs under en natt och inom ramen för föreningens brottsförebyggande arbete. Utöver det förväntas du delta i gemensamma städdagar och dylika aktiviteter. 

Vidare innebär ett medlemskap att du kan tilldelas en båtplats i vår hamn. Oftast är det i form av en andrahandsplats till en början, med möjlighet att få en förstahandsplats efter ett en eller ett par säsonger. Du får också möjlighet att förvara din båt på föreningens mark vintertid.

Våra olika medlemskap

Medlemskap 1

- Enbart medlemskap utan båtplats/plats i båtkö

- Pris: 500 kronor/år

Medlemskap 2

- Medlemskap och plats i båtkö och bryggplats, med möjlighet till eventuell vinterplats

- Pris: 650 kronor/år

Medlemskap 3

- Vintermedlemskap med möjlighet till båtplats på land (sker i samråd med hamnkapten)

- Pris: 500 kronor/år

Ansökan om medlemskap

Hanteringen av en ansökan bygger på att alla obligatoriska uppgifter är korrekt ifyllda för att ansökan ska kunna godkännas.

Betalningsvillkor

Medlemskapet ska betalas senast 1 - 2 bankdagar efter det att ansökan skickats. Betalning av båtplats + deposition sker samband med tilldelning av båtplats, medan betalning av vinterplats sker i samband med upptagning på hösten. 

Betalning ska göras till bankgironummer: 5410 - 6695. 

Obs! Glöm inte att uppge namn och personnummer i samband med betalning.

Efter registrering 

Så snart ditt medlemskap har registrerats skickas dina inloggningsuppgifter. Eventuell båtplatskö aktiveras efter registrering för den som ansökt om detta.

Så här ansöker du

- Fyll i ansökningsformuläret nedan enligt anvisning- Din ansökan behandlas så snart medlemskapet är registrerat

Obs! Medlemskapet måste betalas innan vi kan behandla din ansökan.

Ansökningsformulär