Medlemskap

Under den här rubriken har vi samlat information om våra olika medlemskap samt vad det innebär att vara medlem i Myggenäs Båtförening.

Du hittar även information om ansöknings- och betalrutiner som du är ålagd att följa om du väljer att ansöka om medlemskap hos oss.


Medlemskap i Myggenäs Båtförening

Myggenäs Båtförening är inte den typen av hamnanläggning där du enbart förvarar din båt och betalar för service. 

Vår verksamhet bygger snarare på ideell handlingskraft, vilket kräver ett stort engagemang från våra medlemmar. Det innebär att du som är eller blir medlem omfattas av såväl rättigheter som skyldigheter.

Gemensamma aktiviteter 

Ett medlemskap innebär bland annat en skyldighet att genomföra ett vaktpass per säsong. Passet utförs under en natt och inom ramen för föreningens brottsförebyggande arbete. Utöver det förväntas du delta i gemensamma städdagar och dylika aktiviteter. 

Vidare innebär ett medlemskap att du kan tilldelas en båtplats i vår hamn. Oftast är det i form av en andrahandsplats till en början, med möjlighet att få en förstahandsplats efter ett en eller ett par säsonger. Du får också möjlighet att förvara din båt på föreningens mark vintertid.

Våra olika medlemskap

Medlemskap 1

- Enbart medlemskap utan båtplats/plats i båtkö

- Pris: 500 kronor/år

Medlemskap 2

- Medlemskap och plats i båtkö och bryggplats, med möjlighet till eventuell vinterplats

- Pris: 650 kronor/år

Medlemskap 3

- Vintermedlemskap med möjlighet till båtplats på land (sker i samråd med hamnkapten)

- Pris: 500 kronor/år

Ansökan om medlemskap

Hanteringen av medlemsansökan bygger på att alla obligatoriska uppgifter är korrekt ifyllda. 

Skulle det saknas uppgifter kan vi inte godkänna just den ansökan. Detsamma gäller vid utebliven betalning av medlemsavgiften (mer information om detta finns under rubriken "Betalningsvillkor").

Betalningsvillkor

Medlemskapet ska betalas senast 1 - 2 bankdagar efter det att ansökan skickats. Betalning av båtplats + deposition sker samband med tilldelning av båtplats, medan betalning av vinterplats sker i samband med upptagning på hösten. 

Betalning görs till bankgironummer: 5410 - 6695. Obs! Kom ihåg att uppge namn och personnummer.

Efter registrering 

Så snart ditt medlemskap har registrerats (d.v.s. din betalning) kommer du att få ett meddelande till angiven e-postadress med aktuella inloggningsuppgifter.

Obs! Har du ansökt om båtplatskö aktiveras din plats i kön efter det att din ansökan har blivit registrerad.

Så här ansöker du

- Fyll i ansökningsformuläret enl. anvisning
- Var noga med att fylla i alla uppgifter 
- Kontrollera så att alla uppgifter stämmer
- Skicka in din ansökan enl. anvisning 
- Betala ditt medlemskap inom 1-2 dagar 
- Håll utkik efter ett e-postmeddelande med dina inloggningsuppgifter 

Obs! Din ansökan behandlas så snart den har registrerats i vårt system. För att det ska ske behöver du först betala ditt medlemskap enl. ovan anvisning.

Ansökningsformulär