Medlemskap

Under den här rubriken har vi samlat information om våra olika medlemskap samt vad det innebär att vara medlem i Myggenäs Båtförening.

Du hittar även information om ansöknings- och betalrutiner som du är ålagd att följa om du väljer att ansöka om medlemskap hos oss.


Medlemskap

Myggenäs Båtförening sköts med hjälp av engagerade medlemmar som är villiga att ta ett stort personligt ansvar. Föreningen agerar även kontaktorgan i samarbete med flertalet lokala myndigheter och organisationer. 
Ett medlemskap i Myggenäs Båtförening innebär vanligtvis att du blir tilldelad en båtplats i hamnen. Till en början rör det sig oftast om en andrahandsplats, som efter en eller ett par säsonger kan bytas mot en förstahandsplats i mån av plats. Behöver du förvaring för båten vintertid kan även detta erbjudas inom gränserna för föreningens mark (läs mer under rubriken "Våra olika medlemskap").
Ett medlemskap innebär dock inte enbart rättigheter utan även skyldigheter, vilket bland annat inkluderar genomförande av vaktpass nattetid samt deltagande i gemensamma städdagar och dylikt.

Föreningens syfte och mål

Myggenäs Båtförening har som målsättning att, genom ett arrendeavtal med Tjörns kommun, underhålla, utveckla och tillhandahålla en välskött, aktiv och fullt fungerande hamnanläggning. Detta innebär bland annat att vi ska tillhandahålla uppställningsplatser för medlemmarnas båtar under såväl sommar som vintertid.

Våra olika medlemskap

Medlemskap 1

- Enbart medlemskap utan båtplats/plats i båtkö

- Pris: 500 kronor/år

Medlemskap 2

- Medlemskap och plats i båtkö och bryggplats, med möjlighet till eventuell vinterplats

- Pris: 650 kronor/år

Medlemskap 3

- Vintermedlemskap med möjlighet till båtplats på land (sker i samråd med hamnkapten)

- Pris: 500 kronor/år

Ansökan om medlemskap

Hanteringen av medlemsansökan bygger på att alla obligatoriska uppgifter är korrekt ifyllda. 

Skulle det saknas uppgifter kan vi inte godkänna just den ansökan. Detsamma gäller vid utebliven betalning av medlemsavgiften (mer information om detta finns under rubriken "Betalningsvillkor").

Betalningsvillkor

Medlemskapet ska betalas senast 1 - 2 bankdagar efter det att ansökan skickats. Betalning av båtplats + deposition sker samband med tilldelning av båtplats, medan betalning av vinterplats sker i samband med upptagning på hösten. 

Betalning görs till bankgironummer: 5410 - 6695. Obs! Kom ihåg att uppge namn och personnummer.

Efter registrering 

Så snart ditt medlemskap har registrerats (d.v.s. din betalning) kommer du att få ett meddelande till angiven e-postadress med aktuella inloggningsuppgifter.

Obs! Har du ansökt om båtplatskö aktiveras din plats i kön efter det att din ansökan har blivit registrerad.

Så här ansöker du

- Fyll i ansökningsformuläret enl. anvisning
- Var noga med att fylla i alla uppgifter 
- Kontrollera så att alla uppgifter stämmer
- Skicka in din ansökan enl. anvisning 
- Betala ditt medlemskap inom 1-2 dagar 
- Håll utkik efter ett e-postmeddelande med dina inloggningsuppgifter 

Obs! Din ansökan behandlas så snart den har registrerats i vårt system. För att det ska ske behöver du först betala ditt medlemskap enl. ovan anvisning.

Ansökningsformulär