Hamnen

På den här sidan hittar du information om allt som rör  föreningens båtplatser, inklusive avgifter, el och andrahanduthyrning. Vill du ha ytterligare information får du det genom att klicka på angivna länkar på sidan.


Våra båtplatser

Hamnen har cirka 275 båtplatser mellan Y-bommar. Platserna har olika bredder: från 1,5 m för de smalaste platserna, till 4,5 m platser för de bredaste.

- Det krävs minst 15 cm utrymme på vardera sida för fendrar

- Fritidsbåtar större än 3,99 m x 11,99 m kan ej tilldelas båtplats


Avgifter

Myggenäs Båtförening och hamn drivs av ideella krafter. Det innebär bland annat att en eventuell vinst tillfaller föreningen, vilket i sin tur gör det möjligt för oss att ha relativt låga avgifter i förhållande till andra hamnanläggningar.

En förutsättning för att bibehålla nuvarande avgiftsnivå är att samtliga båtplatser nyttjas fullt ut. Det möjliggörs bl. a. genom att tillhandahålla information till våra hamnkaptenerna om vilka platser som är tillfälligt lediga.

Deposition 

Alla typer av avgifter (inkl. medlemsavg.) fastställs av årsmötet. Utöver dessa tillkommer en depositionsavgift som är kopplad till varje enskild bryggplats och som skrivs av med 300 kronor per bryggmeter och år.

Båtplatskö

Myggenäs Båtförening har i dagsläget ett femtiotal personer uppsatta i båtplatskö, och en genomsnittlig kötid på 2-4 år. Du som står i kö blir först erbjuden en andrahandsplats och så småningom en förstahandsplats.

Väntetiden är längst för platser med 3,5 - 4 m bredd och kortast för mindre 3 - 1,5 m bredd. Observera att det i dagsläget inte finns några planer på att skapa fler 4,5 m platser.

Tillgång till el

Samtliga bryggor och vinteruppställningsplatser har tillgång till el under vår, sommar och höst. Övrig tid är elanläggningen avstängd. Ström får endast vara inkopplad till båten när båtens ägare alternativt besättning finns i hamnen. I första hand ska strömmen nyttjas för laddning av batterier ombord. 

Enbart kontaktdon och sladdar för utomhusbruk får användas. Finns det ytterligare behov av laddning ska detta regleras i samråd med någon av våra två hamnkapter, som också har mandat att koppla bort strömmen vid otillåten laddning.

Obs! Det är inte är tillåtet att ladda elfordon på grusplanen eller den allmänna parkeringen. 


Våra gästplatser

I vår skyddade hamn har du tillgång till båtservice, tillbehör, drivmedel och toatömning. På bekvämt gångavstånd når du Almö centrum med service i form av livsmedelsbutik med blommor och inredning, apotek, vårdcentral, take-away och restaurang med fullständiga rättigheter.

Angivna platser för gäster

Gästande båtar är välkomna att förtöja vid yttersta bryggan (vågbrytaren) eller vid servicebryggan. 

- Yttersta bryggan: Lediga platser anvisas av hamnkapten

- Servicebryggan: Lediga platser anvisas av hamnkapten

Gästplatsavgifter

Båtar <12m = 270 kr/dygn

Båtar >12 m = 330 kr/dygn

I gästhamnsavgifter ingår vatten, toalett, dusch och el i mån av tillgång.


Betalning 

Betalning för gästplats sker via den automat som sitter placerad på vaktstugans yttervägg (dvs. stugan intill gångbron). Automaten är kontantfri och fungerar för närvarande med Visa och/eller Mastercard. 

Kontroll av betalning sker i samband med att vaktstyrkan börjar sitt vaktpass.

Praxis vid betalning

Datum samt båtens längd specificeras på plastremsan som erhålls vid betalning. Observera att även koden till toaletten anges på kvittot.

Placera plastremsan väl synlig på båten per omgående.

Utlåning av båt

Avser du låna ut din båt en längre tid (ett par veckor upp till en månad) behöver du informera styrelsen om detta i god tid innan.

Andrahandsuthyrning

Medlem som inte ska nyttja sin båtplats under säsong kan, genom föreningens försorg, hyra ut platsen i andra hand till medlem som står i föreningens båtkö

Uthyrning kan ske i max två säsonger (båtplatsen behåller du). Vid andrahandsuthyrning betalar du ingen båtplatsavgift (eventuell kapitalkostnadsavgift kvarstår).

Praxis vid uthyrning

Anmälan av uthyrning inför kommande säsong ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars. Skulle anmälan utebli ska båtplatsavgiften betalas även om platsen inte nyttjas. 

Båtplats som står tom kan även, i händelse att platsen behöver nyttjas, hyras ut tillfälligt på beslut av våra hamnkapter. Skulle båtplatsen stå outnyttjad i minst tre säsonger återgår platsen till föreningen per automatik.

Har du frågor eller i behov av hjälp?

Tveka inte på att ta kontakt med någon av våra två hamnkaptener. Du når dem via telefon eller e-post enligt följande:

Jan Andersson
 0702-88 51 86 / E-post

Kenneth Ekstrand
0766-14 62 36 / E-post

Gemensam inkorg