Våra gästplatser

Här kan du läsa om rutinerna för hantering av gästplatser samt om aktuella avgifter och betalmedel. Längst ner på sidan finns även kontaktuppgifter till våra hamnkaptener.

 Hamnen och närområdet

I vår skyddade hamn har du tillgång till båtservice, tillbehör, drivmedel och toatömning. På bekvämt gångavstånd når du Almö centrum med service i form av livsmedelsbutik med blommor och inredning, apotek, vårdcentral, take-away och restaurang med fullständiga rättigheter.

Angivna platser för gästande båtar

Gästande båtar är välkomna att förtöja vid yttersta bryggan (vågbrytaren) eller vid servicebryggan

- Yttersta bryggan: Lediga platser anvisas av hamnkapten.

- Servicebryggan: Lediga platser anvisas av hamnkapten.

Gästplatsavgift 

Båtar <12m = 230 kr/dygn.

Båtar >12 m = 280 kr/dygn.

I gästhamnsavgifter ingår vatten, toalett, dusch och el i mån av tillgång.

Betalning

Betalautomat för gästande båtar finns på vaktstugans yttervägg. Automaten är kontantfri och fungerar för närvarande med Visa och Mastercard. 

Datum samt båtens längd specificeras på plastremsan som erhålls vid betalning. Observera att även koden till toaletten anges på kvittot.

- Placera plastremsan väl synlig på båten per omgående.

- Kontroll av betalning sker i samband med att vaktstyrkan börjar sitt vaktpass.

Kom ihåg att du alltid kan ta kontakt med någon av våra hamnkaptener om du behöver hjälp.

Jan Andersson: 0702-88 51 86

Kent Persson: 0705-12 19 24